مصاحبه حمیدرضا کاظمی با روزنامه صبح گیلان

به بهانه افتتاح و راه اندازی اولین سایت تخصصی برون سپاری گرافیک کشور روزنامه صبح گیلان “سوال جواب” مصاحبه ای انجام داده با مدیریت سایت حارک گرافیک برای بهتر شناختن بحث برون سپاری و کلیات روند کاری این گونه سایت ها. شما می تونید از این لینک صفحه اصلی روزنامه رو از اندازه اصلی ببینید. به امید پیشرفت و ترقی تمامی سایت های خوب کشور در همه ی زمینه های کاری.